Het lerarentekort en btw… Wat heeft dat met elkaar te maken, hoor ik u denken. Hieronder leg ik u uit hoe deze twee factoren toch bij elkaar passen.

Het is algemeen bekend dat er momenteel een groot lerarentekort is in Nederland. Zowel in het basis als het voortgezet onderwijs is er te weinig onderwijzend personeel. Regelmatig verschijnen er berichten in de media dat klassen uitvallen doordat er geen leerkracht te vinden is. Misschien hebben uw eigen kinderen hier ook wel mee te maken of bent u bestuurslid van een school waar dit speelt? Dergelijke problemen vragen om nieuwe oplossingen waar de markt vervolgens op inspeelt.

Nieuwe initiatieven
In het onderwijs ontstaan nieuwe initiatieven en situaties die (deels) het uitval van klassen kunnen voorkomen dan wel beperken. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die het lerarentekort proberen op te vangen door middel van de inzet van gezamenlijk, ingerichte inval- en flexpools.

Hogere kosten voor school
De btw zorgt daarbij voor een vervelende bijkomstigheid waardoor de kosten worden verhoogd. Hoe zit dit precies? Het verrichten van onderwijs is vrijgesteld van btw. Een school betaalt dus geen btw over onderwijsdiensten. Anderzijds betekent dit ook dat een school geen btw op kosten kan verrekenen (uitzonderingen zoals kantineverstrekkingen daargelaten).

Nu valt het bemiddelen van personeel en het ter beschikking stellen van personeel tegen commerciële vergoedingen niet onder de btw-vrijstelling waardoor de kosten voor de school hoger worden. En scholen kampen vaak al met tekorten om de begroting op orde te krijgen. De btw-heffing zorgt dus voor een verstorend effect.

Komt er een oplossing?
De staatssecretaris heeft dit effect onderkend. Hij heeft recent aangegeven dat hij bereid is om te kijken naar een oplossing om de extra kosten, invulling van het lerarentekort die zien op de btw-heffing te voorkomen. De staatssecretaris is kennelijk bereid om beleid aan te passen wanneer door nieuwe ontwikkelingen en marktwerkingen effecten ontstaan die maatschappelijk niet gewenst en beoogd zijn.

Benieuwd hoe ANM Advies uw dromen als ondernemer kan realiseren?