Zomaar een bericht uit de Tweede Kamerstukken van 17 april 2019. Regelmatig worden door kamerleden moties ingediend die betrekking hebben op de belastingwetgeving. Veel moties hangen samen met de ontwikkeling dat belastingbesparende maatregelen al snel getypeerd worden als agressieve belastingconstructies. Vaak maakt men in deze discussies direct een koppeling tussen beide onderwerpen. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Een belastingbesparende maatregel staat niet per definitie gelijk aan een agressieve belastingconstructie. Er wordt een bepaald doel beoogd en een lagere belastingdruk is de prikkel voor dat doel.

Motie verworpen 
Zo ook de Innovatiebox. Motie #25087-233 had namelijk een ingrijpend effect kunnen hebben op het Nederlandse bedrijfsleven. In motie #25087-233 omschrijft een aantal kamerleden het gebruik van de Innovatiebox door Booking.com als agressieve belastingconstructie en verzoeken zij de regering om de Innovatiebox per 2020 af te schaffen. Een groot aantal ondernemingen, zowel groot als klein, zal opgelucht zijn dat de motie is verworpen.

Wat is de Innovatiebox?
Voor het geval u niet bekend bent met de innovatiebox: de Nederlandse overheid heeft onderkend dat innovatie van groot belang is voor het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Daarom zijn verschillende regelingen in het leven geroepen om innovatie te stimuleren. Een daarvan is de Innovatiebox. Deze box houdt in dat winsten die toerekenbaar zijn aan innovatie, onder bepaalde voorwaarden fiscaal gunstig worden belast (tarief 7%). Het is dus zeer lonend om winst toe te rekenen aan de innovatie en de Innovatiebox. Daarbij geldt de Innovatiebox zeker niet alleen voor de multinationals; ook het MKB kan gebruikmaken van deze regeling. En doet dat ook.

Grote opluchting
Veel bedrijven kunnen dus opgelucht ademhalen dat de motie niet is aangenomen. Toch biedt dit geen garantie dat de regeling in de (nabije) toekomst blijft bestaan. Een andere regering kan zomaar anders besluiten.

Wilt u meer weten over de Innovatiebox of over andere regelingen die betrekking hebben op innovatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

innovatiebox blog anm advies
Benieuwd hoe ANM Advies uw dromen als ondernemer kan realiseren?