Het kabinet is voornemens de zelfstandigenaftrek de komende 10 jaar te verlagen van € 7.280 naar € 5.000. Met de opbrengst van deze maatregel zal een deel van de lastenverlichting voor burgers betaald worden. Voor u als ondernemer kan dit op financieel vlak behoorlijke gevolgen hebben.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een bedrag wat automatisch van de winst wordt afgetrokken zodat er minder belasting betaald hoeft te worden. Deze aftrek is van toepassing bij ondernemers wiens winst is belast in de inkomstenbelasting. Denk hierbij aan de eenmanszaak, V.O.F. en in sommige gevallen de maatschap. Deze zelfstandigenaftrek bedraagt nu € 7.280 en kan een belastingvoordeel opleveren van ruim € 3.000, afhankelijk van de hoogte van de winst.

Plannen van de overheid

Het kabinet is nu voornemens deze zelfstandigenaftrek in 10 jaar af te bouwen naar € 5.000. Dit is een vermindering van € 2.280. Bij gelijkblijvende belastingtarieven kost dit u als ondernemer zomaar € 800 extra belasting.

Vervolgens zal de beloofde lastenverlichting voor burgers betaald worden uit de opbrengst van deze maatregel.

Visie van ANM Advies

Door de zelfstandigenaftrek en de MKB-Winstvrijstelling betaalt u als ondernemer in verhouding minder belasting dan bijvoorbeeld werknemers in loondienst. Daar tegenover staat dat u meer risico’s loopt, zelf verantwoordelijk bent voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en uw pensioen niet zomaar geregeld is. Als ondernemer is het belangrijk om goede plannen te maken omtrent uw privésituatie.

Wij van ANM Advies kunnen u hierin adviseren en wij anticiperen op actuele wijzigingen in belastingwetgeving. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend adviesgesprek.

Benieuwd hoe ANM Advies uw dromen als ondernemer kan realiseren?