“registreren + meten = acties om je onderneming te verbeteren”

U heeft uw administratie perfect op orde, maar wat zeggen deze cijfers nu. Gaat het financieel gezond met mijn onderneming en welke acties moet ik ondernemen om dit te verbeteren.

Wilt u groeien, investeren of personeel aannemen. Het is belangrijk om dit soort beslissingen te nemen aan de hand van goed onderbouwde cijfers. Aan de hand van eenvoudige rapportages helpen wij u bij het nemen van beslissingen die uw onderneming verder brengen.

Managementrapportage

Wij stellen per maand of per kwartaal voor u een managementrapportage op. Hiermee heeft u actueel zicht op de financiële staat van uw onderneming. De inhoud van deze rapportage wordt afgestemd met u. Welke informatie vind u belangrijk en wilt u op gerapporteerd worden. Indien nodig zullen wij de rapportage verrijken met bedrijfsspecifieke kengetallen.

Voor onze rapportage maken wij gebruik van Visionplanner. Hiermee kunnen wij de cijfers op een overzichtelijke en grafische manier in beeld brengen. Uiteraard nemen wij de cijfers met u door om ze toe te lichten en u te helpen bij het interpreteren van de rapportage.

Doel: U inzicht geven in de financiële positie van uw onderneming

Begroting

Een begroting geeft de onderneming financiële doelen. Deze doelen moeten in eerste instantie haalbaar zijn. In de managementrapportage kunnen deze doelen vervolgens worden getoetst. Zo geeft een begroting handvaten door het jaar heen. Uiteindelijk kan aan de hand van de gerealiseerde doelen tussentijds een inschatting gemaakt worden wat het resultaat aan het einde van het jaar zullen zijn. Hier kunnen vervolgens de belastingaanslagen op aangepast worden. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Wilt u ook werken met een begroting, wij willen u hierbij graag helpen.

Doel: Met een begroting kunt u financiële doelen stellen en vooruit plannen. Dit geeft zekerheid en rust.

Liquiditeitsplanning

Voor veel ondernemingen geldt “Cash is King”. U kunt eenvoudig naar uw banksaldo kijken wat u tegoeden zijn. Met een liquiditeitsplanning kunt u ook vooruit kijken. Wanneer komen welke bedragen binnen en wanneer moet wat uitgegeven worden. Zijn er voldoende middelen voor de investeringen of moet er geleend worden bij een bank. Vragen die wij met een liquidatiesplanning voor u kunnen beantwoorden.

Doel: Inzicht geven in uw geldstromen

Automatisering

Steeds meer processen worden geautomatiseerd, daarbij komt veel data beschikbaar. Met deze data kunt u weer uw beslissingen binnen uw onderneming onderbouwen. Wij kunnen deze datastromen in kaart brengen en ontsluiten. Wilt u uw automatiseringsprocessen verder optimaliseren. Wij nemen graag met u de diverse onderdelen door en verbeteren uw processen waar mogelijk en rendabel.

Doel: U optimaal van uw automatisering gebruik te laten maken

Interesse in een sparringspartner zonder dat daar een vergoeding tegenover staat?